Potôčik (prítok Gortvy)

Potôčik je potok v južnom Gemeri, na území okresu Rimavská Sobota.[1] Je to pravostranný prítok Gortvy a meria 5,7 km.

Pramení v Cerovej vrchovine, v podcelku Petrovská vrchovina[2], západne od obce Gemerské Dechtáre v nadmorskej výške okolo 270 m n. m. Najprv tečie na sever, zľava priberá prítok z oblasti Katera, ďalšie tri krátke ľavostranné prítoky a potom aj významnejšiu Šťavicu z tej istej strany. Stáča sa na severoseverovýchod, preteká okrajom obce Hodejovec, zľava priberá ešte jeden prítok a na území Oždianskej pahorkatiny, východne od obce Gortva, ústi v nadmorskej výške okolo 187 m n. m. do Gortvy.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-13]. Dostupné online.