Potratová turistika

Takzvaná potratová turistika je jav, kedy za účelom vykonania interrupcie ženy odchádzajú zo štátu so zákazom (resp. prísnou zákonnou úpravou) interrupcií do štátov, kde je tento výkon povolený. Deje sa to pokiaľ ženy nemajú možnosť, aby gynekológ v ich domovskom štáte vykonal interupciu pod inou diagnózou. Takáto reakcia na zákaz interrupcií nastala v Poľsku a Írsku. Oproti potratovej turistike je výraznejším rizikom nárast nelegálne vykonávaných interrupcií v domovskom štáte.

ZdrojUpraviť