Povedomie je základ ľudského uvedomovania, vedomie; uvedomenie, uvedomovanie si niečoho, vedomosť o niečom; vyšší stupeň nejakého uvedomenia, vyskytujúci sa ako kolektívny jav.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.