Pozdrav alebo pozdravenie je (krátky) prejav úcty, priateľstva a dobrých úmyslov, ktorý sa uskutočňuje ritualizovaným gestom a/alebo verbálne pri stretnutí alebo rozlúčke viacerých osôb. Ako pozdrav sa označuje aj čokoľvek (najmä písomný text ako blahoželanie), čo sa posiela/odovzdáva ako prejav spriaznenosti alebo na pripomenutie nejakej osoby.

Rôzne druhy pozdravu upraviť

Ďalšie možnosti pozdravenia upraviť

  • Oslovenie
  • Postavenie sa (škola)
  • Rôzne pohyby rukou, napríklad položenie ruky na plece (niektoré domorodé kmene)
  • Úsmev alebo iné pozdravenie mimikou tváre

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Pozdrav
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pozdrav