Poznateľnosť

Poznateľnosť je vlastnosť poznateľného, čiže toho, čo možno poznať, dajúceho sa poznať.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.