Právna subjektivita

Právna subjektivita (iný názov: právna osobnosť[1]) môže byť:

Pozri aj

upraviť
 1. LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2002, S. 165
 2. právní skutečnost; právní způsobilost. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5.
 3. LAZAR, J. et al. Základy občianskeho hmotného práva 1, 2004 S. 132
 4. PROCHÁZKA, R.- KÁČER, M. Teória práva. 2013. S. 268
 5. a b c DOLOBÁČ, M.: PRÁVNA SPÔSOBILOSŤ (NIELEN) V PRACOVNOM PRÁVE. In: KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA II 2018 [1]
 6. HROUZEK, Z. Teoreticko právní východiska změny právních vztahů a důrazem na držbu a vydržení 2007 [2] S. 17
 7. DUFALOVÁ, L. Repetitórium občianskeho hmotného práva. 2015. S. 55
 8. MATIAŠOVÁ I., BABIŠOVÁ A. FINANČNÝ MANAŽMENT VO VEREJNEJ SPRÁVE - PRÁVO 2003-2004 [3] Archivované 2021-12-23 na Wayback Machine
 9. PRUSÁK, J. Teória práva. 2001. S. 280
 10. právní subjektivita. In: Ekonomická encyklopedie 2. Praha: Svoboda. 1984, S. 132-133
 11. PATAKYOVÁ, M. Právo obchodných spoločností a družstva – všeobecný úvod do problematiky a vymedzenie základných pojmov. 2019, S. 29 [4]
 12. PRÁŠKOVÁ, H. Status jednotlivce ve správním právu. In: ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 4 str. 11-30 [5]
 13. právní subjektivita. In: Encyklopedický slovník. Encyklopedický dům, Odeon. 1993, S. 870