Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Príboj pozri Príboj.

Príboj je narážanie vĺn na pobrežie. Jeho sila závisí od vetra, morského vzdúvania a morských prúdov. Príboj svojou činnosťou tzv. abráziou tvaruje pobrežie. Na strmom pobreží vzniká útesový príboj pôsobiaci nárazmi vody na skaliská, pričom odrážaná voda zväčšuje výšku aj silu nasledujúcej vlny. Príboj sa zosiluje aj na odvalených skalách, na plochom pobreží sa naopak trením vĺn o dno zmenšuje dĺžka vĺn, ale zväčšuje sa ich výška, až sa lámu a prepadajú. Pri nabehnutí na piesočnú pláž potom pozvoľna zanikajú, pri tom však premiestňujú piesok, alebo iný materiál vrátane zvyškov organizmov.

Morský príboj na pláži La Chata, Vieques

Zvlášť silný príboj vzniká často pri búrkach, alebo búrlivom vetre počas prílivu. Pokusy techniky využiť veľkú silu príboja nie sú dosiaľ úspešné.

Pozri aj upraviť

 
Pláž Navio, Vieques