Príjemnosť je kladný zážitok alebo vlastnosť vyvolávajúca kladný zážitok. Príjemnosť je zážitok sprevádzaný pocitom rastu alebo uspokojovania psychofyziologických potrieb.

Podľa Kanta je príjemné to, čo sa zmyslom pri pociťovaní páči.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.