Príloha e-mailu alebo emailová príloha je súbor, ktorý je poslaný spolu s emailovou správou. MIME, štandardný formát emailových správ hovorí, akým spôsobom sa kóduje originálna správa aj priložené súbory.