Prístavok alebo apozícia je podľa rôznych názorov:

Chápanie prístavku ako zhodného prívlastku je bežné iba na školách, inde prevažujú iné definície.

Od zvyšku vety sa prístavok oddeľuje čiarkami, pomlčkami, dvojbodkou alebo zátvorkami, niekedy prostredníctvom spájacích výrazov (napríklad, ako, teda, najmä, čiže). Podáva doplňujúcu informáciu o funkcii rozvíjaného výrazu.

Príklady:

  • [Bratislava,] hlavné mesto Slovenska, [je ...]
  • [Niektoré cicavce, napríklad] lev a opica [, žijú] ...
  • [Púšťame sa kratšou cestou -] vrchom
  • [Ostáva mu jediná možnosť -] utiecť.
  • [Saša,] blonďavá kočka, [pracuje ...]