Pragmatika

Pragmatika je výskum používania jazykových znakov, súčasť alebo odvetvie semiotiky, ktoré skúma vzájomný vzťah vehikula (jazykového znaku) a interpreta (príjemcu).