Zbraslav (Praha)

(Presmerované z Praha-Zbraslav)

Zbraslav je mestská štvrť a katastrálne územie na juhu Prahy, bývalé mesto. Takmer celé územie štvrte sa rozkladá medzi ľavým brehom Vltavy a pravým brehom Berounky, malá časť (tzv. Závist) však zasahuje aj na pravý breh Vltavy, kde je aj železničná stanica Praha-Zbraslav. Rozloha katastrálneho územia je 7,8209 km² a tvorí väčšinu územia mestskej časti Praha-Zbraslav. Súčasťou územia Zbraslava sú aj odľahlejšie osady, napríklad Žabovřesky, Baně, Záběhlice a Strnady. Pri ceste na Baně pri odbočke na Lipence je vybudované Sídlisko Zbraslav. Niekedy pred rokom 1653 bol Zbraslav povýšený na mestečko, v rokoch 1967 – 1974 to bolo mesto.

Zbraslav

Praha-Zbraslav je od roku 1990 mestská časť tvorená katastrálnymi územiami Zbraslav a Lahovice. Rozloha celej mestskej časti je 984,86 ha. Mestská časť je súčasťou mestského obvodu Praha 5. Rozšírenú prenesenú pôsobnosť preň vykonáva susedná mestská časť Praha 16 (Radotín) v rámci rovnomenného správneho obvodu.

Iné projekty

upraviť