Pravák

človek, ktorý pri vykonávaní rôznych činností používa najmä pravú ruku

Pravák je človek, ktorý pri vykonávaní rôznych činností používa najmä pravú ruku. Praváci tvoria až 90% svetovej populácie. Z pohľadu ľaváka majú obrátené mozgové hemisféry. Pravorukosť sa z latinčiny nazýva dextralita a ľavorukosť sinistralita.

Pozri aj upraviť