Preambula je úvodná, spravidla slávnostná, časť nejakého písomného dokumentu (listiny, predpisu, smernice, nariadenia, stanov, zákonov, ústavy), ktorá dnes spravidla stanovuje úmysel, zámer, význam či zmysel textu nasledujúceho za preambulou.

Napríklad v preambule ústavy štátu sú uvedené základné ciele činnosti občanov a inštitúcií národov a národností tvoriacich štát, hovorí o objektívnom duchu tejto činnosti, o súhrnnom duchu občanov štátu.