Predikcia je jednoznačná predpoveď objektívne možného, doposiaľ nepozorovaného stavu vecí.

Pozri ajUpraviť