Prekurzor je východisková látka, častica, z ktorej vzniká chemickou premenou výsledný produkt, napr. droga alebo výbušnina.