Premenlivosť (biológia)

Premenlivosť alebo variabilita je charakteristická črta a schopnosť živých organizmov, vplyvom ktorej sa svojimi znakmi a morfologickými a fyziologickými vlastnosťami navzájom odlišujú. Výskyt nededičných a dedičných odchýlok existuje v rámci jedného indivídua (intraindividuálna premenlivosť), jednej skupiny (populácie), medzi jedincami (individuálna premenlivosť) a medzi skupinami (skupinová premenlivosť). Štúdiom premenlivosti sa zaoberá genetika, ktorá ju delí podľa charakteru na nededičnú (modifikácie), dedičnú (mutácie) a kombinačnú (hybridné kombinácie).

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.