Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie je zariadenie na železničnom priecestí, ktoré informuje užívateľa pozemnej komunikácie o stave železničnej prevádzky na priecestí[1], najmä varuje účastníkov cestnej prevádzky jednoznačne, zreteľne a včas, že sa k železničnému priecestiu blíži dráhové vozidlo.

Železničné priecestie zabezpečené drevenými závorami (Zbečno)
Železničné priecestie zabezpečené svetelnou signalizáciou a závorami (Praha-Dejvice)

Priecestia so zabezpečovacím zariadením (zabezpečené priecestia) môžu byť zabezpečené:

 • mechanickým priecestným zabezpečovacím zariadením
 • svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením

Mechanické zariadenia upraviť

Mechanické priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZM) dáva základnú výstrahu sklopenou polohou brvien závor (mechanická výstraha). Delíme ich:

 • podľa spôsobu obsluhy:
  • na diaľku: nad 60 m od miesta obsluhy, prípadne zlé rozhľadové pomery
  • na mieste: do 60 m od miesta obsluhy
  • kombinované
 • podľa schopnosti dávať lokomotívnej čate informáciu o svojom stave:
  • so schopnosťou (priecestník-návestidlo)
  • bez schopnosti
 • podľa schopnosti dávať svetelnú výstrahu:
  • so svetelnou výstrahou
  • bez svetelnej výstrahy

Svetelné zariadenia upraviť

Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZS) dáva základnú výstrahu svetlým signálom (svetelná výstraha). Delíme ich:

 • podľa stupňa zabezpečenia:
  • bez závislosti – PZS 1.kategórie
  • so zjednodušenými závislosťami – PZS 1.kategórie
  • s úplnými závislosťami – PZS 2.kategórie
  • s aktívnou signalizáciu – PZS 3.kategórie [2]
 • podľa vybavenia mechanickou výstrahou
  • bez závor
  • so závorami
  • s polovičnými závorami
  • S celými závorami

Základné pojmy upraviť

Predzváňacia doba – tz – doba od začiatku dávania výstrahy po začiatok sklápania závor.

Najkratšia približovacia doba – tp – doba, za ktorú najdlhšie a najpomalšie vozidlo opustí priecestie. (Najdlhšie – 22 m, Najpomalšie – 5 km/h)

Približovacia doba – tpu – doba, za ktorú železničné vozidlo prejde približovací úsek.

Anulácia – doba, počas ktorej sa vlak nachádza vo vzďalovacom úseku.

Referencie upraviť

 1. Železnice Slovenskej republiky: Ž1 Pravidlá železničnej prevádzky. Účinnosť od 1. 12. 2005. 27. 3. 2010 dostupné online
 2. http://www.zsr.sk/buxus/docs//Marketing/TTP/PopisTabuliek2014.pdf Archivované 2014-08-30 na Wayback Machine Železnice Slovenskej republiky, Popis tabuliek TTP