Otvoriť hlavné menu
Graf zobrazuje rozdiel medzi atómovým časom (UTC) a slnečným časom (UT1) a dorovnávanie pomocou priestupných sekúnd.

Priestupná sekunda je jednosekundová oprava nepravidelne aplikovaná v systéme atómového merania času UTC tak, aby bol v synchronizácii s nepravidelnou rotáciou Zeme a slnečným časom UT1. Aby bol bežne používaný čas dostatočne presný a pritom sa nelíšil od pohybu Slnka na oblohe, udržuje sa čas UTC v rozmedzí ±0,9 sekundy od UT1 pomocou jednosekundových opráv aplikovaných nepravidelne.

Použitie priestupných sekúndUpraviť

V prípade potreby sa prestupná sekunda zavádza vždy 30. júna alebo 31. decembra o polnoci UTC tak, že po 23:59:59 nasleduje ešte 23:59:60 a až potom 00:00:00. Táto úprava sa vykonáva na celom svete v rovnaký okamih. Oveľa častejšie je potrebné jednu sekundu pridať, je však aj možné, že by bolo potrebné jednu sekundu ubrať, vtedy by po 23:59:58 nasledovalo hneď 00:00:00. Od roku 1972, kedy vznikol štandard UTC a začali sa používať priestupné sekundy, bola použitá iba 27x. Priemerne sa používa každých 18 mesiacov, posledný interval bol však výrazne dlhší (1998 – 2005).

Zoznam priestupných sekúndUpraviť