Princeps senatus je označenie pre prvú osobu v rímskom senáte. Rímski cenzori pri zostavovaní senátu uvádzali na prvom mieste najstaršieho alebo najvýznamnejšieho senátora. Princeps senátu riadil rokovania senátu, ako prvý vyjadroval svoj názor na určitú problematiku. Ďalší senátori sa buď priklonili k jeho názoru, alebo boli proti nemu. V období cisárstva boli na prvom mieste senátu vždy uvádzaní cisári (preto sa aj prvé obdobie cisárstva označuje ako principát).

Zoznam držiteľov titulu Princeps senatus

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Mommsen, Romische Forschungen vol.I (1864) and Ueber den princeps senatus, RhM 19: 455 – 457 (1864). Willems, Senat de la Republique Romaine vol.I (1878). Suolahti, Princeps senatus, Arctos 7: 207 – 218 (1972). Teória odmietnutá Ryanom, Rank and Participation in the Republican Senate p.223 (1998).
  2. Mommsen, Willems, Suolahti. Teória odmietnutá Ryanom.
  3. a b c d e f g h i j k l Mommsen, Willems, Suolahti, Ryan.
  4. a b c d e Ryan.
  5. a b c Willems. Teória odmietnutá Ryanom a Suolahtim.
  6. Mommsen. Teória odmietnutá Ryanom, Willemsom a Suolahtii.
  7. Willems, Ryan. Teória odmietnutá Suolahtim.
  • Francis X. Ryan: Rank and Participation in the Republican Senate. Stuttgart 1998.