Prirodzená deľba práce

Prirodzená deľba práce je historicky prvá a najjednoduchšia deľba práce pozostávajúca z prideľovania určitých činností vo výrobnom procese podľa veku a pohlavia v rámci výrobnej a spotrebnej jednotky (na rozdiel od spoločenskej deľby práce).

K prirodzenej deľbe práce dochádza už v prvotnopospolnom zriadení: dospelí muží sa zaoberajú prevažne lovom zveri a rybolovom, ženy zberom plodov a domácim hospodárstvom, starci zhotovovaním výrobných nástrojov a pod..

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.