Propagačný singel alebo aj promo singel či radio promo je singel vydaný na CD, DVD, VHS, audiokazete alebo gramofónovej platni voľne distribuovaný na podporu komerčného vydania. Takto vydané single sú zvyčajne zasielané do rozhlasových alebo televíznych staníc. Vo Veľkej Británii sú zasielané do denníkov zaoberajúcich sa hudbou a hudobnými kritikmi.

Pozri aj upraviť