Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka je označenie najstaršieho písomného dokladu o určitej obci, meste, hrade ap.

Prvá písomná zmienka je temer vždy iba dátumom ante quem, lebo okrem výnimiek, kedy je v písomnom doklade priamo zmienené založenie sledovaného objektu spravidla dokladá iba to, že tento objekt už existoval. Niekedy, zvlášť v prípade menších objektov môže byť prvá písomná zmienka i značne časovo vzdialená od dáta skutočného vzniku (sto i viac rokov), lebo do súčasnosti sa zachovala iba veľmi malá časť stredovekých listín. Tieto údaje je preto nutné kombinovať s dátami získanými iným spôsobom, napríklad na základe slohového rozboru zachovaných stavebných pamiatok alebo archeologicky.

Prvá písomná zmienka spravidla neobsahuje o sledovanom objekte žiadne ďalšie informácie. Veľmi často pochádza napríklad z listín dokladajúcich predaj či iný majetkový prevod určitého majetku. Sledovaný objekt je v takom prípade pripomenutý iba ako položka vo súhrne tohoto majetku.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku První písemná zmínka na českej Wikipédii.