Prvotná okupácia alebo okupácia (lat.) je prisvojenie si štátneho územia nepodliehajúceho moci žiadneho iného štátu a faktický dlhodobý výkon suverénnej moci nad ním. V minulosti námorné mocnosti takto rozširovali svoje zámorské územia.