PubChem je databáza chemických látok. Spravuje ju Národné cetrum pre biotechnologické informácie (National Center for Biotechnology Information, NCBI). Databáza obsahuje informácie o látkach s 1000 a menším počtom atómov a/alebo 1000 a menším počtom väzieb. Do PubChem prispieva viac ako 80 organizácií. Dáta sú prístupné cez webové rozhranie, alebo cez FTP.

Logo databázy PuBChem

Externé odkazy

upraviť