Rétorománske jazyky

Rétorománske jazyky alebo rétorománčina (v širšom zmysle) je zoskupenie týchto (západo)románskych jazykov:

Rozšírenie rétorománskych jazykov

Niekedy, najmä v minulosti, sa tieto tri jazyky považujú za nárečia jedného jazyka nazývaného "rétorománčina".

Rétorománske jazyky tvoria samostatnú skupinu románskych jazykov, ale niekedy sú považované za súčasť skupiny galsko-románske jazyky.