Rómeo a Júlia

tragédia od Williama Shakespeara
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Rómeo a Júlia pozri Rómeo a Júlia (rozlišovacia stránka).

Rómeo a Júlia je tragédia od Williama Shakespeara o dvoch zaľúbených mladých ľuďoch, ktorých rodiny bojujú proti sebe.

Titulná strana prvého vydania
Maľba Rómea a Júlie z roku 1870 od F. M. Browna

Skladá sa z 5 dejstiev a je napísaná vo veršoch formou ABAB. Rozprávačom je chór. Dejstvo sa odohráva v mestách Verona a Mantova.

Prológ tvorí predstavenie prostredia. Dej je realizovaný monológmi a dialógmi postáv. Okrem 2 hlavných postav je tu veľké množstvo vedľajších, aby dokreslil autor dej a zároveň podal charakteristiku Rómea a Júlie. O Júlii sa dozvedáme od Dojky, o Rómeovi sa dozvedáme od jeho priateľa. Hrdinovia tu nie sú dôležití ako individuálne postavy, ale ako pár. Sú to veľmi mladí ľudia, ktorí sa do seba zaľúbili a sú rozhodnutí spečatiť svoj vzťah manželstvom. Musia prekonávať veľa prekážok, v čom spočíva dynamika deja. Postavy boli ovplyvnené citmi, rozum tu nezohráva žiadnu úlohu. Tragédia sa naplnila vtedy, keď si hrdinovia siahli na život.

Dej upraviť

Rómeo z rodu Montekovcov sa na plese zaľúbil do Júlie z rodu Capuletovcov. Vzplanie k nej veľkou čistou láskou, hoci vie, že ich rody sú na smrť znepriatelené. Brat Lorenzo tajne zosobáši Rómea a Júliu, ale hádka príslušníkov oboch rodov zauzlí ich osudy. Merkucio, Rómeov priateľ, a Tybalt, synovec z rodu Capuleti, navzájom bojujú; Rómeo sa ich snaží zmieriť, no nepodarí sa mu to. Tybalt usmrtí Merkúcia a Rómeo, ktorý žiali nad smrťou svojho priateľa, ho pomstí a v súboji Tybalta prebodne. Knieža – vládca Verony, ktorý predtým zakázal súboje, posiela Rómea do vyhnanstva. Júliu chcú rodičia nasilu vydať za Parisa, mladého veronského šľachtica. Zúfalej Júlii dá brat Lorenzo zvláštnu esenciu, ktorá privodí na 24 hodín zdanlivú smrť. Predvída, že Júliu pochovajú do hrobky, kde sa po čase zobudí a odtiaľ si ju tajne odvedie Rómeo, po ktorého Lorenzo poslal. Rómeo nedostane Lorenzovu správu, no od svojho sluhu sa dozvie, že Júlia je mŕtva. Vráti sa do Verony a pri zdanlivo mŕtvej Júlii sa otrávi. No ešte predtým zabije nešťastného Parisa, ktorý bdie pri Júliinej hrobke. Prichádza Lorenzo. Júlia, vidiac mŕtveho Rómea, sa prebodne jeho dýkou. Nad telami mŕtvych detí sa znesvárené rody zmieria a nad obeťami ľudskej nenávisti postavia spoločne pomník, ktorý bude vždy pripomínať nešťastných milencov. Tento príbeh sa odohráva v období renesancie v 16. storočí.

Iné projekty upraviť