Rýchlobežný motor

Rýchlobežný motor je piestový spaľovací motor so strednou piestovou rýchlosťou pri menovitých otáčkach väčšou ako 10 m.s-1.

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.