Raňajky na Plute (orig. Breakfast on Pluto) je film režiséra Neila Jordana z roku 2005. Opisuje osudy mladého transexuála Patricka Bradena, ktorý dospieva v Írsku v čase občianskych nepokojov v sedemdesiatych rokoch. Hlavnú úlohu si vo filme zahral Cillian Murphy.