Rašický potok

Rašický potok je potok v Gemeri, v južnej časti okresu Revúca. Je to pravostranný prítok Turca a meria 6,4 km.

Pramení v južnom výbežku Revúckej vrchoviny (podcelok Železnícke predhorie, časť Blžská tabuľa) v lokalite Ceresnek v nadmorskej výške okolo 300 m n. m. Od prameňa tečie najprv na východ a vstupuje do Rimavskej kotliny (časť Valická pahorkatina), kde sa neďaleko osady Helenka stáča na juhovýchod. Sprava priberá prítok (214,6 m n. m.) z juhovýchodného svahu Pivničníka (454,0 m n. m.) a preteká obcou Rašice. V blízkosti osady Rašická samota priberá pravostranný prítok z Bozokháziho doliny a za osadou opäť z tej istej strany prítok z Budínskej doliny. Následne napája vodnú nádrž Levkuška, z nej vyteká východným smerom k obci Levkuška a pokračuje juhovýchodným smerom k svojmu ústiu do Slanej pri obci Otročok v nadmorskej výške cca 179,5 m n. m.