Racionalizácia (psychológia)

Racionalizácia (lat.) je pôvodne v psychoanalýze, dnes všeobecne používaný termín pre obranný mechanizmus, sebaklam, spočívajúci v snahe racionálne zdôvodniť absurdný podnet alebo myšlienku alebo osobný neúspech. Napríklad na človeku, ktorý sa nám nepáči, nájdeme bez ťažkostí dosť nedostatkov, ktoré bežne prehliadneme u svojich známych.