Radový motor (v užšom zmysle)

Radový motor (v užšom zmysle) alebo jednoradový jednopiestový motor (normovaný názov) je piestový spaľovací motor s jedným kľukovým hriadeľom a valcami v jednom rade. Osi valcov ležia s osou kľukového hriadeľa v jednej rovine a sú na ňu kolmé.

Štvorvalcový radový motor BMW Formuly 2 z roku 1966
Osemvalcový radový motor Bugatti

Rozdelenie

upraviť

Podľa polohy sa radové motory ďalej rozdeľujú a označujú nasledovne:

  • zvislý motor - osi valcov sú zvislé
    • stojatý motor - valce sú nad kľukovým hriadeľom
    • visutý alebo invertný motor - valce sú pod kľukovým hriadeľom
  • vodorovný alebo ležatý motor - osi valcov ležia vo vodorovnej rovine
  • šikmý motor - rovina osí valcov je šikmá

Radové motory sa ďalej označujú podľa počtu valcov. Bežné typy radových motorov sú:

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.