Raje môže byť synonymum pre taxonomické jednotky rajovidné (Batoidea) alebo rajotvaré (Rajiformes), pričom rajotvaré sa definujú rôzne. Podrobnosti pozri pod rajovidné.

Raja je slovenské označenie pre niektoré rody (Raja, Rhinobatos) zo skupiny rajovidné.