Raná egyptčina alebo archaická egyptčina je najstarší známy egyptský jazyk a zrejme aj najstarší textami doložený jazyk na svete vôbec. Trval asi od 3300 pred Kr. do 2700/2600 pred Kr.

Ako "archaická raná egyptčina" sa niekedy označuje raná egyptčina plus Texty pyramíd.

Jazyk je doložený hieroglyfickými nápismi z neskorého preddynastického a skorého dynastického obdobia egyptských dejín. Najstarší doklad egyptského hieroglyfického písma sa objavuje na keramike Nakáda II.

V minulosti sa považoval iba za včasnú fázu starej egyptčiny, ukázalo sa však, že sa od nej dosť odlišuje.

Literatúra (po nemecky) upraviť

  • Jochem Kahl, Nicole Kloth, Ursula Zimmermann: Die Inschriften der 3. Dynastie. Eine Bestandsaufnahme. (Ägyptologische Abhandlungen, zv. 56) Harrassowitz Wiesbaden, 1995 ISBN 3-447-03733-4
  • Jochem Kahl: Frühägyptisches Wörterbuch. Lieferung 1-3 (3) Harrassowitz, Wiesbaden 2002-2004 ISBN 3-447-04594-9; ISBN 3-447-04595-7; ISBN 3-447-04596-5 (jediný slovník obsahujúci slovnú zásobu preddynastického a včasného dynastického obdobia)
  • Peter Kaplony: Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit. 3 zväzky (Ägyptologische Abhandlungen Nr. 8) Harrassowitz, Wiesbaden 1963
  • Peter Kaplony, Kleine Beiträge zu den Inschriften der ägyptischen Frühzeit (Ägyptologische Abhandlungen Nr. 15) Harrassowitz, Wiesbaden 1966