Reťazová reakcia je reakcia, ktorá prebieha nekontrolovane, napríklad štiepna jadrová reakcia alebo jadrová fúzia.