Receptor s tyrozínkinázovou aktivitou

Receptory s tyrozínkinázovou aktivitoumembránové receptory patriace do skupiny receptorov s vlastnou enzymatickou aktivitou. V súčasnosti sa do tejto skupiny radí 20 rodín receptorov (napr. inzulínové receptory, receptory pre rastové faktory a ďalšie).

ŠtruktúraUpraviť

Väčšinou ide o monoméry, no napríklad inzulínový receptor je komplexnou molekulou.

Inzulínový receptorUpraviť

Skladá sa z dvoch párov podjednotiek. Naviazanie inzulínu vyvolá zmenu konfigurácie i chemickej aktivity receptora, ktorá následne kaskádou vedie až k zvýšeniu toku glukózy do bunky.

ZdrojUpraviť