Redaktor:DagmaRA Sarita Poliaková/pieskovisko


Etikoterapia,

jej zakladateľom je MUDr. Ctibor Hugo Bezděk, ktorý žil v rokoch 1987 až 1956, a definoval ju ako liečba mravnosťou, terapia etikou. V roku 1931 vydal Bezděk knihu Etikoterapia — Záhada nemoci a smrti, v ktorej vysvetlil svoje chápanie etikoterapie: „... náš zdravotný stav závisí na vzájomnom pomere, v akom sa nachádza nesmrteľný duch a jeho telo. Ideálny stav nastane vtedy, keď duch ako naozajstný vodca a udržiavateľ bude skutočným vládcom a vodcom tela, ktoré ho bude vo všetkom poslúchať. Taký človek bude zdravý!“ Zároveň si bol vedomý, že za svojho života etikoterapiu len otvorí pre nasledovníkov. Načrtol, že negatívne emócie oslabujú jednotlivé orgány a spôsobujú choroby, pozitívne emócie podporujú imunitu, zdravie človeka.

Etikoterapia je jednou z najúčinnejších metód na hľadanie hlbokých príčin ochorení a na rozpoznávanie emócií, stratégií a vzorcov správania, ktoré poškodzujú zdravie. Príčinu chorôb, nehôd a úrazov nachádza etikoterapia v narušených vzťahoch k sebe samému, k iným ľuďom alebo celkovo k životu. Etikoterapia je hlbinnou autoterapiou človeka smerujúceho k celistvosti,“ charakterizuje terapiu etikou populizátor Bezděkovej etikoterapie na Slovensku Mgr. Vladimír Červenák, zakladateľ 1. etikoterapeutickej školy Advaita. Podľa neho je etikoterapia komplexná autognostická, sebakoučovacia metóda, ktorá rozpoznávaním pravdy o sebe samom v prítomnom okamihu nachádza prekážky na ceste k spokojnému životu naplneného radosťou, šťastím, zdravým a hojnosťou v narušených vzťahoch. Metóda je zameraná na hľadanie príčin nespokojnosti, chorôb, agresivity, strachu v narušených vzťahoch k sebe samému, iným ľudom a celku, ktorého sme súčasťou.

K znovuoživeniu etikoterapie v Čechách i na Slovensku prispel vnuk Ctibora Bezděka Alexej s manželkou Olgou. Opäť vydali jeho knihy, ako aj pripravili ďalšie z písomných pozostalostí lekára. Tak prácu zakladateľa etikoterapie priblížili tým, ktorí MUDr. C.Bezděka nepoznali.

Na duchovné príčiny chorôb poukazoval okrem iných na Slovensku MUDr. Ivan Rusnák. Z Bezděkovho odkazu čerpá aj súčasná psychosomatika na Slovensku i v Čechách. V Čechách zo základov Bezděkovej etikoterapie vychádzajú napr. Jan Cindler i MUDr. Vladimír Vogeltanz, ktorý sa pre etikoterapiu rozhodol potom, čo si naplno uvedomil, že školská západná medicína sa zaoberá prevažne fyzickým telom, a teda nemôže uzdraviť človeka v pravom zmysle slova a najmä nemôže nájsť najhlbšie príčiny narušeného zdravia.

Etikoterapiu na Slovensku spopularizovali Beata Hlohovská ako aj mnohí žiaci i absolventi školy etikoterapie.