Redaktor:LacoR/NKP

{{NKP        
|nkp pred rokom 2002 = áno
|súčasť nkp     = áno
|názov nkp pred 2002 = Stredoveké nástenné maľby
|dátum nkp     = 1991
|číslo nkp     = 69
|dátum uzpf     = 1963-11-26
|číslo uzpf     = 608/1
}}


  Národná kultúrna pamiatka SR
Znak SR
NKP pred rokom 2002
súčasť NKP: Stredoveké nástenné maľby
dátum vyhlásenia: 1991 číslo v zozname: 69
Ústredný zoznam pamiatkového fondu
dátum zápisu: 1963-11-26 číslo: 608/1
21.01.2013
Pamiatková ochrana
Štátny znak SRNárodná kultúrna pamiatka SR
 - súčasť Stredoveké nástenné maľby
 - dátum vyhlásenia 1991


  Národná kultúrna pamiatka SR
Znak SR
Ústredný zoznam pamiatkového fondu
dátum zápisu: číslo:
21.01.2013