Redaktor:Mapo2195/pieskovisko/železnica/Motorový rušeň

Motorový rušeň alebo motorová lokomotíva je druh hnacieho dráhového vozidla, ktoré je poháňané dieselovým motorom. Prvé motorové rušne sa na železniciach začali objavovať krátko po 1. svetovej vojne

Prenos výkonu upraviť

Najväčším problémom pri vzniku motorových rušňov bol, ako ho dostať do pohybu. Dieselové rušne mali na rozdiel od parných