Redaktor:Wizzo-Bot/wizzo-bot planetka.py


#!/usr/bin/python2.4
# -*- coding: utf-8 -*-

import urllib2, wikipedia, string
from atomobot_language import AtomobotLanguageSlovak

lang = AtomobotLanguageSlovak()

print u"Od akej planétky mám začať? ";
MIN = int( input() )
print u"Pri akej planétke mám skončiť? ";
MAX = int( input() )

pripravene_planetky = {}

def vygeneruj_rozpatie( cislo ):
  start = ( ( cislo - 1 ) / 250 ) * 250 + 1
  koniec = start + 249
  return u'%s-%s' % ( start, koniec )

def vytvor_planetku( cislo ):
  planetka = pripravene_planetky[ cislo ]
  predch_planetka = pripravene_planetky[ cislo-1 ]
  nasl_planetka = pripravene_planetky[ cislo+1 ]

  udaje = {}
  udaje.update(planetka)
  udaje['nazov_predch'] = predch_planetka['nazov']
  udaje['nazov_nasl'] = nasl_planetka['nazov']
  udaje['kat_rozpatie'] = vygeneruj_rozpatie( cislo )

  clanok = u"""{{Planétka |
 Meno         = %(nazov)s |
 Absolútna veľkosť   = %(velkost)s |
 Albedo        = %(albedo)s |
 Rozmery        = %(priemer)s |
 Objaviteľ       = %(objav)s |
 Dátum objavenia    = %(datum)s |
 Označenie       = %(oznacenie)s |
 Kategória       = |
 Epocha        = [[Juliánsky dátum|JD]] %(epocha)s |
 Excentricita     = %(excentricita)s |
 Veľká polos      = |
 Perihélium      = %(perihelium)s [[AU]] |
 Afélium        = |
 Obežná doba      = |
 Obežná rýchlosť    = |
 Uhol sklonu dráhy   = %(uhol)s° |
 Dĺžka výstupného uzla = %(uzol)s° |
 Argument perihélia  = %(argument)s° |
 Stredná anomália   = |
 Hmotnosť       = |
 Hustota        = |
 Gravitácia      = |
 Úniková rýchlosť   = |
 Rotačná perióda    = |
 Spektrálna trieda   = |
 Teplota        = |
}}

'''%(nazov)s''' je [[planétka]] s priemerom %(priemer)s, ktorú objavil %(objav)s %(datuma)s.

{{navigátor|%(nazov_predch)s|%(nazov_nasl)s}}

{{astronomický výhonok}}

[[Kategória:Planétky %(kat_rozpatie)s]]

[[en:%(nazov)s]]
""" % udaje

  site = wikipedia.getSite()
  stranka = wikipedia.Page( site, planetka['nazov'] )
  povodny = stranka.get()
  print clanok
  if stranka.exists() and (len(povodny) > 256):
    return
  if planetka['vsetko_ok']:
    stranka.put(clanok, u"pridanie planétky")

def upravmeno( meno ):
  if not meno.endswith('.'):
    meno += '.'
  priezvisko, mena = meno.split(', ')
  return mena + ' ' + priezvisko

def priprav_planetku( params, objavs, elems ):
  param = params.split()
  objav = objavs.split()
  elem = elems.split()

  planetka = {}
  planetka['cislo'] = int( params[:6] )
  if objavs[9:29] != "          ":
    planetka['nazov'] = "%s %s" % ( params[:6], objavs[9:29] )
  else:
    planetka['nazov'] = "%s %s" % ( params[:6], params[7:24] )
  planetka['nazov'] = planetka['nazov'].strip()
  planetka['velkost'] = lang.format_number( params[24:30], 2 )
  planetka['albedo'] = lang.format_number( params[30:35], 2 )
  planetka['priemer'] = "%s km" % lang.format_number( params[43:49], 0 )

  objav_mes = int( objavs[46:48] )
  objav_den = int( objavs[49:51] )
  objav_rok = int( objavs[41:45] )
  
  datum_mes = lang.MONTH_NAME[ objav_mes ]
  datuma_mes = lang.MONTH_NAME_GEN[ objav_mes ]

  planetka['datum'] = "[[%s. %s]] [[%s]]" % ( objav_den, datum_mes, objav_rok )
  planetka['datuma'] = "[[%s. %s|%s. %s]] [[%s]]" % ( objav_den, datum_mes, objav_den, datuma_mes, objav_rok )

  planetka['obj'] = objavs[78:-1] # retazec obsahujuci objavitela

  if ".," in planetka['obj']:   # ak je to viac mien
    planetka['obj'] = planetka['obj'].split( "., " ) # rozdel to na mensie
    planetka['objav'] = ""
    for i in planetka['obj']:
      planetka['objav'] += "[[%s]], " % upravmeno( i )
    planetka['objav'] = planetka['objav'][:-2]
  else:
    if "," in planetka['obj']:   # ak je to aspon jedno meno
      planetka['objav'] = "[[%s]]" % upravmeno( planetka['obj'] )
    else:
      planetka['objav'] = "[[%s]]" % planetka['obj'] # ak je to univerzita alebo observatorium

  planetka['oznacenie'] = objavs[29:40].strip()
  planetka['epocha'] = lang.format_number( elem[7], 1 )
  planetka['argument'] = lang.format_number( elem[2], 7 )
  planetka['uzol'] = lang.format_number( elem[3], 7 )
  planetka['uhol'] = lang.format_number( elem[4], 7 )
  planetka['excentricita'] = lang.format_number( elem[5], 7 )
  planetka['perihelium'] = lang.format_number( elem[6], 7 )

  planetka['vsetko_ok'] = param[0] == elem[0] == objav[0][1:-1]
  pripravene_planetky[planetka['cislo']] = planetka

def main():
  parametre = urllib2.urlopen('http://www.psi.edu/pds/archive/astdata04/simps04/addl.tab')
  objavitel = urllib2.urlopen('http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/NumberedMPs000001.html')
  elementy = urllib2.urlopen('http://www.psi.edu/pds/archive/astdata04/simps04/elem3.tab')

  for i in range( MIN - 2 ):
    parametre.readline()

  for i in range( MIN + 20 ):
    objavitel.readline()

  for i in range( MIN - 2 ):
    elementy.readline()

  for i in range( MAX - MIN + 3 ):
    params = parametre.readline()
    objavs = objavitel.readline()
    elems = elementy.readline()
    priprav_planetku( params, objavs, elems )

  cisla = pripravene_planetky.keys()
  cisla.sort()
  for i in cisla[1:-1]:
    vytvor_planetku( i )

main()