Reflexia (filozofia)

Reflexia je vyšší stupeň vedomia a duchovnosti, premýšľanie o vlastnom zážitkovom prúde, procesoch vlastného vedomia (u Aristotela vedenie o vedení). Pre porovnanie s inými významami tohto pojmu pozri aj rozlišovaciu stránku Reflexia.

Reflexia podľa J. Letza

upraviť

Reflexia vedomia je jeho návrat k sebe samému, k predchodnému stavu, keď v ňom ešte nebolo dištinkcie medzi subjektovým a objektovým pólom. Slovom, je to návrat vedomia k jeho vlastným princípom, ktoré ho konštituujú a vysvetľujú. No takýto jeho uvedomený a slobodný návrat k východiskám jeho utvárania nie je možný bez toho, aby sa vedomie nedostalo do opozície k sebe samému, t. j. bez toho, aby z vedomia v jeho subjektovo-objektovej podvojnosti neemergoval oproti sa nachodiaci reflektujúci subjekt vedomia, ktorý svojou aktivitou smeruje nadol k základu samotného utvárania vedomia. Reflexiu vedomia môžeme objasniť aj pomocou metafory svetla a tmy. Vedomie na svojom povrchu je jasné, presvetlené; smerom nadol, k svojmu základu čoraz väčšmi temnie, až pri základe jeho utvorenia je temnota. Reflektovať značí skoncentrovať na povrchu silné svetlo aktívneho nového uvedomenia a pomocou neho presvetliť vedomie aj pri jeho základe a vyniesť na povrch uvedomenia nové, doteraz skryté prvky jeho podstaty.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.