Reflexný mat

Reflexný mat je špecifický prípad samomatu. Je to šachová úloha v ktorej začína biely a prinúti čierneho, aby mu po určenom počte ťahov mal možnosť dať mat, pritom sú obidve strany povinné využiť každú možnosť dať jednoťahový mat.

Semireflexný mat je to isté čo reflexný mat, iba biely nie je povinný čierneho matovať, ak má takú možnosť v jednom ťahu.

Reflexný mat a semireflexný mat sú exoproblémy.