Reflexný oblúk

Reflexný oblúk je nervová dráha potrebná na uskutočnenie reflexu.

Reflexný oblúk tvorí: