Refraktometer je optický prístroj na meranie indexu lomu svetla. Tento index sa počíta pomocou Snellovho zákona. Na meraní indexu lomu svetla je založená aj optická metóda analytickej chémie refraktometria.

ručný refraktometer

Poznáme štyri základné typy refraktometrov:

  • ručný refraktometer
  • digitálny refraktometer
  • laboratórny alebo Abbeho refraktometer
  • refraktometer na bezprostredné spracovávanie

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Refraktometer