Regent, z lat. regens - vládnuci, je najčastejšie v monarchii označenie osoby, ktorá vykonáva právomoci panovníka v jeho mene, alebo v mene koruny. Regent preberá právomoci v čase, keď je vládca neplnoletý, neprítomný alebo neschopný tieto vykonávať, alebo počas interregna.