Request for comments

RFC je skratka anglického výrazu (request for comments – žiadosť o komentáre), ktorá sa používa pre označenie radu štandardov a ďalších dokumentov opisujúcich internetové protokoly, systémy a pod. Ako už názov napovedá RFC sú oficiálne považované skôr za odporúčania ako normy v tradičnom zmysle, napriek tomu sa podľa nich riadi väčšina internetu.

Jednotlivé RFC dokumenty vydáva editor RFC podľa príkazov Internet Architecture Board. Každé RFC má pri zverejnení pridelené číslo. Žiadne vydané RFC sa nikdy neruší, len sa v budúcnosti môže upraviť vydaním novšieho RFC.

Všetky RFC sú k dispozícii na stiahnutie na viacerých miestach na internete [1]. Každé RFC je dostupné v podobe čistého ASCII textu (v angličtine), z ktorého sa tvoria aj ďalšie verzie (napr. HTML, PDF a pod.).

Na rozdiel od klasických noriem a štandardov vydávaných klasickými normotvornými inštitúciami (ako napr ISO, ANSI a pod.) vznikajú RFC trochu iným spôsobom. Pôvodnými autormi jednotlivých RFC sú zvyčajne konkrétni experti, ktorí sa snažia riešiť konkrétny problém, ktorého riešenie ponúknu vo forme návrhu RFC internetovej verejnosti (ako tzv. Internet Draft). Ak je dané riešenie (často už dobre fungujúce v rámci nejakej pilotnej prevádzky) uznané za prínosné, dokument sa vydá ako RFC.

Toto pragmatické riešenie štandardov zostavovaných jednotlivcami alebo malými skupinami na základe praktických skúseností má mnohé výhody oproti formálnejším procesom štandardizačných komisií pri úradoch typu ISO. Štandardy vytvorené pomocou RFC sú (vzhľadom na absenciu akejkoľvek skutočnej moci na ich presadzovanie) až na výnimky dodržiavané, pričom pomohli rozšíreniu internetu do dnešných celosvetových rozmerov.

Istá neformálnosť procesu vytvárania RFC dokumentov sa odzrkadľuje v tradícii vydávania žartovných RFC, ktoré sú publikované zvyčajne v apríli každého roka.

Referencie

upraviť