Resolutio Carolina bolo nariadenie uhorského kráľa Karola IV. vydané roku 1731, ktoré upravovalo náboženské pomery v Uhorsku.

Podľa tohto nariadenia bolo za štátom uznané náboženstvo rímskokatolícke vierovyznanie. Protestanti mohli na základe nariadenia slobodne a verejne vyznávať svoju vieru iba na tzv. artikulárnych miestach, odkiaľ sa protestantskí kňazi nesmeli bez povolenia vzdialiť.

Pri krste detí protestanti podliehali dozoru katolíckeho duchovenstva a v otázkach manželstva rímskokatolíckym tribunálom. Miešané manželstvá sa mohli uzavrieť iba pred rímskokatolíckym kňazom, deti narodené v takýchto manželstvách mali byť rímskokatolíckeho vierovyznania.

Resolutio Carolina bolo v roku 1734 modifikované a tolerančným patentom Jozefa II. z roku 1781 zrušené.