O filme pozri Revival (film).

Revival [rivajvl], prípadne revival band, je typ hudobnej skupiny hrajúcej prevzatý repertoár inej, zväčša už neexistujúcej skupiny. Väčšinou ide o hudobníkov s pozitívnym vzťahom k skupine, ktorí s obľubou interpretujú jej repertoár, pričom sa jej tak snažia vyjadriť poctu.
Súčasťou mnohých revivalov je aj snaha prispôsobovať svoj imidž hudobným vzorom, a to za účelom hudobnej a pódiovej ilúzie. Vizáž a vystupovanie hudobníkov tak má za úlohu navodiť dojem opätovného zhmotnenia už neexistujúcej skupiny, čo je príťažlivým prvkom pre publikum.
Termín revival sa však spája aj s invenčnou autorskou podobou coververzií, väčšinou však v období 60. rokov (napr. skupina Creedence Clearwater Revival), kedy hudobná popkultúra takpovediac vznikala a nebol dôvod na vytváranie „česť vyznávajúcich skupín“.

Dalibor Štroncer z The Backwards ako John Lennon

Známe revivaly upraviť

Medzi najznámejšie slovenské revivaly svetového formátu patrí bratislavská skupina Revival Jazz Band, košická skupina The Backwards, imitujúca britských The Beatles, či rovnako košická skupina Queenmania, ktorá je revivalom britskej skupiny Queen.