Rezignácia môže byť:

  • vzdanie sa úsilia o niečo, trpná odovzdanosť osudu,

Pozri aj Upraviť

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.