Rezignácia môže byť:

  • vzdanie sa úsilia o niečo, trpná odovzdanosť osudu,

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.