Richard M. Hare

Richard Mervyn Hare (* 21. marec 1919 – † 29. január 2002) bol anglický filozof zaoberajúci sa etikou. Je známy vytvorením preskriptivizmu ako metaetickej teórie.